ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

แผนกส่งกำลังชิ้นส่วน มีหน้าที่

- ดำเนินการเสนอความต้องการชิ้นส่วนทดแทนตลอดจนสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนรวม

- ดำเนินการเก็บรักษาชิ้นส่วนและสิ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- รวบรวมเก็บรักษาบรรดาคู่มือทางเทคนิคต่าง ๆรวมทั้งเอกสารการส่งกำลังและซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้อง

- บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร