ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

แผนกปรับเทียบมาตรฐานและซ่อมเครื่องตรวจวัดฯ มีหน้าที่

- ดำเนินการกำหนดวงรอบในการส่งเครื่องตรวจวัดเข้าปรับเทียบมาตรฐานการซ่อมบำรุงและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัดทุกประเภทที่มีใช้อยู่ใน หน่วยต่าง ๆรวมทั้งการจัดชุดปรับเทียบเครื่องตรวจวัดไปสนับสนุน บชร.

- บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร