ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

แผนกซ่อมคอมพิวเตอร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่

          - ซ่อมกล่องวงจรเครื่องสื่อสารทุกชนิด

          - กำหนดความต้องการชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆที่จำเป็นในการซ่อมกล่องวงจร วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการซ่อมและความเหมาะสมในการดัดแปลงและยุบซ่อมตามความจำเป็นทั้งในระดับ ยูนิตและแผงวงจร

          - ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งอุปกรณ์หลัก, อุปกรณ์เสริมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการซ่อมและความเหมาะสมในการดัดแปลงและยุบซ่อมตามความจำเป็นสนับสนุน หน่วยในทบ.

          - บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร