ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

อดีตผู้อำนวยการกองซ่อมเครื่องสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

แผนกซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

พ.ท.ชรินทร์ มังกรดิน (พ.ศ.2525–2527 )

   พ.ท.ไพศาล วิมูลชาติ ( พ.ศ.2527 – 2529 )

 

กองซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

พ.อ.เอนกสาตราวุธ ( พ.ศ.2529 – 2530 )

   พ.อ.วิชิน คำสิน       ( พ.ศ. 2530 – 2533 )

        พ.อ.สกุลวัฒน์ เอี้ยงปราณี ( พ.ศ.2533 – 2534 )

     พ.อ.ยงยุทธ นันทิทรรภ ( พ.ศ.2534 – 2536 )

 

กองซ่อมเครื่องสื่อสาร – อิเล็กทรอนิกส์

พ.อ.ยงยุทธ นันทิทรรภ ( พ.ศ.2536 – 2538 )

พ.อ.ขราวุธ เขมะโยธิน ( พ.ศ.2538 – 2540 )

พ.อ.อุดมศักดิ์ นิมิตรกุล ( พ.ศ.2541 – 2544 )

พ.อ.เกษม อากาศวิภาต ( พ.ศ.2544 – 2547 )

    พ.อ.ภาสน์อิทธิ์ เวทย์วัฒนะ ( พ.ศ.2547 – 2549 )

พ.อ.ยศพล มีพรหม ( พ.ศ.2549 –2552 )

     พ.อ.ปัญจนัฐ กาญจนานันท์ ( พ.ศ.2552 – 2552 )

   พ.อ.เศรษฐศิริ ตรีศักดิ์ศรี ( พ.ศ.2552 – 2555 )

พ.อ.เดชา พลสุวรรณ ( พ.ศ. 2555 – 2559 )

                                                                พ.อ.อดิเทพ  มโนการ ( พ.ศ. 2559 – 2561) 

                                                               พ.อ.นรณัฏฐ์    สุวรรณรงค์  ( พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน )                                                         

 

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร