ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

พันเอกอดิเทพ มโนการ / ผอ.กซสอ.สส. และกำลังพล กซสอ.สส.  

     ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีภายใต้ชื่อ "กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ  ศาสนพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์"  เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙ โดยมี พลโทสุชาติ   ผ่องพุฒิ / จก.สส. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

 

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร