ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

เมื่อ 09052561 พ.อ.นรณัฏฐ์  สุวรรณรงค์ ผอ.กซสอ.สส. และภริยา ได้เป็นประธาน  นำกำลังพล กซสอ.สส. และครอบครัว พร้อมด้วย จนท.เขตบางเขน ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในหน่วย  เพื่อให้หน่วยมีทัศนียภาพที่ดีขึ้น  สวย สะอาด น่ามอง และน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น  โดยทุกคนร่วมมือร่วมแรงกัน  ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Big Cleaning Day ๑๘๐๕๑๑ 0022

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร