ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

9 พ.ย. 60  พ.อ.อดิเทพ  มโนการ ผอ.กซสอ.สส. กรุณาเป็นประธาน ในการทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพล

ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น เป็น จ.ส.ต. จำนวน  1 นาย คือ ส.อ.เดวิท   ศรีภักดี

 

 

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร