ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

กิจกรรมตลาดนัดกองซ่อมฯ จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาถูก

ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ที่ กซสอ.สส.

ตลาดนัด 060362 190307 0007

เมื่อ 4 มี.ค. 62 กพ.กซสอ.สส. และครอบครัว ร่วมกับประชาชนในเขตบางเขน  ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ " พัฒนาทำความสะอาดลำรางข้างหมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์

0

เมื่อ 25 ก.พ. 62 กพ.กซสอ.สส. และครอบครัว ร่วมกับประชาชนในเขตบางเขน  ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ตามโครงการ "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บริเวณคลองหนองจอก เขตบางเขน กรุงเทพฯ

จิตอาสา 250262 ๑๙๐๒๒๗ 0051

เมื่อ 23 ก.พ. 2562 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้้ กซสอ.สส. โดย พ.อ. นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ ผอ.กซสอ.สส. และ สมาคมแม่บ้าน สส.

สาขา กซสอ.สส. , กำลังพล ครอบครับ และบุตรหลาน ดูงาน การปลูกพืชออแกนิก ณ Organic Fin Farm อ. วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

เพื่อนำมาดำเนินการ ตามโครงการ “ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั่ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี”

c6585997e24123b01a4b9fad55512062b 4620693218522844723 ๑๙๐๒๒๔ 0190

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร