ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

เมื่อ 24 เมษายน 2562 พ.อ.นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ ผอ.กซสอ.สส. ได้เป็นประธานในการเปิดศูนย์การเรียนรู้

กองซ่อมเครื่องสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้แก่ กพ.,ครอบครัว และบุตรหลาน

ได้ใช้ประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

คลังความฯ ป.4 ป.6 ๑๙๐๕๐๘ 0056

กิจกรรมตลาดนัดกองซ่อมฯ จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาถูก

ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ที่ กซสอ.สส.

ตลาดนัด 060362 190307 0007

เมื่อ 4 มี.ค. 62 กพ.กซสอ.สส. และครอบครัว ร่วมกับประชาชนในเขตบางเขน  ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ " พัฒนาทำความสะอาดลำรางข้างหมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์

0

เมื่อ 25 ก.พ. 62 กพ.กซสอ.สส. และครอบครัว ร่วมกับประชาชนในเขตบางเขน  ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ตามโครงการ "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บริเวณคลองหนองจอก เขตบางเขน กรุงเทพฯ

จิตอาสา 250262 ๑๙๐๒๒๗ 0051

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร