ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

กิจกรรมไทยนิยม ยั่งยืน  ณ  ชุมชนกองซ่อมเครื่องสื่อสารฯ 

IMG 4561

กิจกรรมเต้นแอโรบิก ที่ กซสอ.สส.  มีเป็นประจำวันทุกวันจันทร์, พุธ และศุกร์  มีกำลังพล และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง

มาร่วมกิจกรรมกัน เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 

 

๒๐/๐๗/๖๐ จนท. จาก สวพท. เข้าตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน หน่วย กซสอ.สส

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 กซสอ.สส. ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ กซสอ.สส. โดย ผอ.กซสอ.สส. เป็นประธาน

1

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร