ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 กซสอ.สส. จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 

โดยมี พ.อ.นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ ผอ.กซสอ.สส. เป็นประธานในพิธี

มีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน บุตรหลานกำลังพล กซสอ.สส. และชุมชนใกล้เคียง

สามารถร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 1630 เป็นต้นไป

วันเด็ก 12 ม.ค.2562 ๑๙๐๑๑๖ 0124

พล.ต.วสันต์ สวนแก้ว รอง จก.สส. และท่านภริยา อวยพรปีใหม่ให้แก่ ผอ.กซสอ.สส. ท่านภริยา คณะนายทการ นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 

กีฬา สส. 2561 ๑๙๐๑๐๗ 0002

กซสอ.สส. ได้ทำการฝึกประจำสัปดาห์ ของเดือนมกราคม พ.ศ.2562 โดยมีกำลังพล ทั้งนายทหารสัญญาบัตร 

นายทหารประทวน ลูกจ้าง  ข้าราชการ  และพลทหาร  เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

IMG 1580

 

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2562 พ.อ.พงศ์พัฒน์ ขันธเขตต์ รอง.ผอ.กซสอ.สส. ได้นำกำลังพล กซสอ.สส. ออกกำลังกายตามนโยบาย ผอ.กซสอ.สส.

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพร่างกายของกำลังพลให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอ

1

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร