ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

เมื่อ ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  พ.อ.นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ ผอ.กซสอ.สส. และท่านภริยา ได้นำ กพ. และครอบครัว

กระทำพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๒ ปี

วันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  

1

กพ. สังกัด กซสอ.สส. ร่วมกันออกกำลังกายประจำสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงอยู่เสมอ

IMG 1723

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 พันเอก นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ ผู้อำนวยการกองซ่อมเครื่องสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร นำข้าราชการ

กำลังพลเข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ตามแนวพระราชดำริตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคม

และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ที่สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า รวมทั้งร่วมโครงการที่จะดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไปด้วย

001

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 61 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส., คุณวารุณี ปราการสมุทร ประธาน สม.สส., คณะ ผบ.ชา. และสมาชิก สม.สส.

กระทำพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และถวายสักการะพระรูปพระบิดา

9

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร