ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

กซสอ.สส. ได้ทำการฝึกประจำสัปดาห์ ของเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีกำลังพล ทั้งนายทหารสัญญาบัตร 

นายทหารประทวน ลูกจ้าง  ข้าราชการ  และพลทหาร  เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

6 0

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 กำลังพล กซสอ.สส. ออกกำลังกายตามนโยบาย ผอ.กซสอ.สส.

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพร่างกายของกำลังพลให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอ

IMG 0108

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 พ.อ.นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ ผอ.กซสอ.สส. พร้อมด้วยภริยา และกำลังพล กซสอ.สส.

พร้อมครอบครัว ร่วมกันปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิในช่วงเย็น เพื่อทำให้จิตใจผ่องใส เป็นสุข และมีสมาธิมากยิ่งขึ้น 

2

กซสอ.สส. ได้ทำการฝึกประจำสัปดาห์ ของเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีกำลังพล ทั้งนายทหารสัญญาบัตร 

นายทหารประทวน ลูกจ้าง  ข้าราชการ  และพลทหาร  เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

11

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร