ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

พ.อ.พงศ์พัฒน์ ขันธเขตต์ รอง ผอ.กซสอ.สส. เป็นประธานและร่วมฟังการบรรยายการลดค่า BMI

ให้กับ กพ. กซสอ.สส. โดยมี จ.ส.ต.กฤษฎา  แพรสี  เป็นวิทยากรให้คำบรรยาย  ณ ห้องประชุม กซสอ.สส.

บรรยายฯ BMI ๑๙๐๕๑๘ 0002

พ.อ.นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ ผอ.กซสอ.สส. และคณะได้เดินทางไปประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ

IMG 3994

เมื่อ 16 พ.ค. 62 กพ.กซสอ.สส. และครอบครัว ร่วมกับประชาชนในเขตบางเขน 

ทำกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ " บริเวณคลองแยกคลองกุ่มแดง

จิตอาสา 16052562 ๑๙๐๕๑๘ 0017

เมื่อ 13 พ.ค. 2562 ผอ.กซสอ.สส. ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการตรวจซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คืนให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานราชการต่อไป

IMG 3766

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร