ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

พ.อ.นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ ผอ.กซสอ.สส. พร้อมด้วยภริยา และกำลังพล กซสอ.สส. พร้อมครอบครัว ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ในช่วงเช้า  และปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิในช่วงเย็น เพื่อทำให้จิตใจผ่องใส เป็นสุข และมีสมาธิมากยิ่งขึ้น 

45

กซสอ.สส. ได้ทำการฝึกประจำสัปดาห์ ของเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561 โดยมีกำลังพล ทั้งนายทหารสัญญาบัตร 

นายทหารประทวน ลูกจ้าง  ข้าราชการ  และพลทหาร  เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

5

กำลังพล กซสอ.สส. ร่วมกันออกกำลังกายประจำสัปดาห์ เพื่อเสริมสมรรถภาพทาวร่างกาย ให้แข็งแรงอยู่เสมอ

87501

เมื่อ 09052561 พ.อ.นรณัฏฐ์  สุวรรณรงค์ ผอ.กซสอ.สส. และภริยา ได้เป็นประธาน  นำกำลังพล กซสอ.สส. และครอบครัว พร้อมด้วย จนท.เขตบางเขน ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในหน่วย  เพื่อให้หน่วยมีทัศนียภาพที่ดีขึ้น  สวย สะอาด น่ามอง และน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น  โดยทุกคนร่วมมือร่วมแรงกัน  ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Big Cleaning Day ๑๘๐๕๑๑ 0022

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร