ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

      พ.อ.อดิเทพ มโนการ ผอ.กซสอ.สส. และคณะมาตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุงระบบกล้องตรวจการณ์ทางอากาศ Flir  เมื่อวันที่  7 ธ.ค.2560  ณ โรงเก็บพัน บ. 3 ศบบ. อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

 24775179 2046789052233126 3617108820760788502 n

 

 

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร