ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 พ.อ.เดชา พลสุวรรณ ผอ.กซสอ.สส. ได้กรุณาประดับยศให้แก่กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นจาก ส.อ. เป็น จ.ส.ต. ประจำปี 2559 จำนวน 3 นาย พร้อมทั้งให้โอวาท และแนะแนวทางการดำเนินชีวิตรับราชการแก่กำลังพลที่เข้าร่วมพิธี

 

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร