ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

เมื่อ 23 มี.ค. 2562 ผอ.กซสอ.สส. และคณะนายทหาร ได้เยี่ยมเยียนกำลังพล ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ กซสอ.สส. และ กภ.สส. 

เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัว พร้อมกับเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

IMG 0443

 

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร