ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

พ.อ.นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ ผอ.กซสอ.สส. และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลที่เจ็บป่วย 

ทั้งนี้ได้มอบกระเช้าของเยี่ยมแก่กำลังพล เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจในการรักษาตัวให้หายโดยเร็วไว

925952

เมื่อ 16 พ.ค. 2562 พ.อ.นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ ผอ.กซสอ.สส. คณะนายทหาร และกำลังพลกองซ่อมฯ 

เดินทางไปร่วมกระทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ณ ลานหน้า บก.สส.

6

เมื่อ 10 เม.ย. 62 พ.อ.นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ ผอ.กซสอ.สส. และคณะนายทหาร กซสอ.สส.

ได้เดินทางไปร่วมทำบุญตักบาตรที่กรมการทหารสื่อสาร เนื่องในวันปีใหม่ไทย 

S 32669721

พ.อ.นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ ผอ.กซสอ.สส. และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลที่เจ็บป่วย ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ภูมิพล

ทั้งนี้ได้มอบกระเช้าของเยี่ยมแก่กำลังพล เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจในการรักษาตัวให้หายโดยเร็วไว

872169

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร