ตรวจสอบงานส่งซ่อม

กรอกเลขงานตามใบส่งซ่อมเพื่อ ตรวจสอบสถานะภาพงานซ่อมด้านล่างเพื่อค้นหาใบงาน

 


ผลการตรวจสอบ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์: 02-971-3420, 02-551-2370

ต่อเบอร์ภายใน
ศูนย์รับ-ส่ง : 68689